Annalisa treballa en estudis i propostes sobre Infraestructura Verda i participa amb diferents entitats per promoure polítiques alimentàries sostenibles a Barcelona i àrea metropolitana. Ens

Annaïs Sastre és ambientòloga de formació, ha treballat en producció de verdura ecològica, formació, dinamització agroecològica i disseny de polítiques públiques per la Sobirania Alimentària.

Coop d'Era és una cooperativa de treball per una arquitectura propera com a eina de transformació social localitzada al Pallars Sobirà, amb ells hem compartit preguntes

A cuatro voces, Biela y Tierra nos comparten reflexiones sobre el mundo rural, incorporando aquello aprendido sobre toda la gente que conocieron, durante su ruta

Raquel es militante del Sindicat de Llogateres de Barcelona, arquitecta e investigadora autónoma en la ETSAB, específicamente en temas de vivienda y vulnerabilidad urbana. Desde la

Salvador Rueda ha desenvolupat treballs de planificació des de diversos àmbits: plans estratègics i ordenació del territori; urbanisme; verd urbà; mobilitat; espai públic; metabolisme urbà