Entrecintat:
A Cel Obert 2015

 

Arquitectura i serveis tècnics

Setembre, 2015

Palau Episcopal, Tortosa

1r premi del jurat del concurs A Cel Obert (II edició)

 


 

L’Entrecintat consisteix en generar tres paraboloides hiperbòlics amb cintes de colors roig, ocre i verd, com els sostres policromats del Palau Episcopal. Aquestes superfícies fan sortir el color interior a l’exterior del pati i re-configuren l’espai donant uns nous límits que conviden a recórrer-lo en forma helicoïdal ascendent, així com els claustres episcopals evoquen l’ascensió al cel com a espais per a la reflexió.

Els diferents punts de vista que es van presentant mentre es pugen les escales permeten observar com les noves superfícies reglades, cadascuna d’un color, es van superposant entre elles oferint noves textures i colors.

El festival del que ha formar part, “A Cel Obert” de Tortosa, pretén posar en valor el patrimoni de la ciutat a través de l’art, obrint-los al públic per ser escenari efímer de les diferents intervencions. El nostres escenari ha estat el Palau Episcopal, un edifici gòtic del segle XIV declarat bé cultural d’interès nacional. Per aquest motiu, l’Entrecintat es materialitza amb centenars de tires de drapet tensades i lligades mitjançant un nus tius ballestrinque a uns taulons de fusta. Aquests es recolzen als àmpits i es subjecten pel pes d’uns peus de formigó, evitant d’aquesta forma malmetre cap element existent, premisa indispensable.

Un altra de les premises de la proposta és potenciar el comerç local utilitzant materials de proveïdors de la zona. Així, es va contactar amb empreses locals com ara la merceria Didal per comprar el trapillo o amb la fusteria Sr. March, la qual ens va cedir fustes. A totes dues, hem d’agrair la implicació en el projecte, no només ens van proveir sinó que van ser partíceps de la intervenció.

 

Col·laboradores

Marta Morató

Paula Kobeaga

Fotografies

Arbe i pròpies

 

 

Share: