Pla Museològic a Tudela

 

Arquitectura i serveis tècnics

Març, 2018

Museo Muñoz Sola, Tudela, Navarra

EPEL Castel Ruíz

 


 

El Pla Museològic és una eina de planificació a l’àmbit museístic que permet que cada institució realitzi una reflexió sobre la seva missió, objectius, prioritats i formes d’organització i funcionament. Partint de l’anàlisi de la realitat del museu, aquest pot plantejar-se d’una manera coherent les línies d’actuació i els reptes per al futur.

En aquest cas, la part a desenvolupar ha estat la proposta arquitectònica on s’assenyalaven les necessitats espacials i d’infraestructures i s’ha proposat algunes possibilitats de millora de les diferents plantes del museu en el que es refereix a la qualitat dels espais, el confort dels treballadors i treballadores  i visitants i l’explotació del potencial del material del museu. Aquesta proposta s’emmarca en el Pla Museològic del Museu Muñoz Sola de Tudela per tal d’adaptar-se a la normativa Museus i Col·leccions Museogràfiques Permanents de Navarra.

Les propostes consisteixen en la reformulació de la zona de planta baixa, reubicant l’entrada principal per fer-la més accessible, ampliant la zona de recepció i treball a més de la instal·lació d’una àrea de consulta, descans i guixetes i finalment, la incorporació d’uns stands expositius per a exposicions breus i itinerants. A la primera planta es proposa una zona de biblioteca i consultes oberta i una sala d’investigadors. A la primera planta, la instal·lació del suport per a poder realitzar projeccions i a l’espai de la bodega a la planta del soterrani, un dels nostres espais preferits, un espai flexible que pogués funcionar independentment de les demés plantes del museu per a tallers i ponències. A més d’aquestes propostes concretes, es resolen els temes d’accessibilitat i seguretat i s’optimitza les instal·lacions, els accessos i les circulacions.

 

Col·laboradores

Marta Pérez

Share: