Toni López Gay és investigador. En els últims anys ha proporcionat evidència quantitativa sobre els processos de substitució de la població en els barris gentrificats

Raquel es militante del Sindicat de Llogateres de Barcelona, arquitecta e investigadora autónoma en la ETSAB, específicamente en temas de vivienda y vulnerabilidad urbana. Desde la