Salvador Rueda ha desenvolupat treballs de planificació des de diversos àmbits: plans estratègics i ordenació del territori; urbanisme; verd urbà; mobilitat; espai públic; metabolisme urbà