El Col·lectiu el Tinglado

som un equip d'arquitectura compromès amb la transformació social i la creació d'uns espais habitables, millorant la qualitat de vida de les persones i cuidant l'entorn en el qual vivim. Per a això, partim d'una anàlisi crítica i transdisciplinar de la realitat, compaginant la nostra experiència i saber professional, incorporant tecnologies innovadores de diagnòstic, i contrastant tot això amb aquell coneixement situat que té la comunitat local.
En la nostra praxi, emprem metodologies participatives i solucions de proximitat, sempre tenint en compte els principis de l'ecologia i la perspectiva de gènere. Creiem en la importància de la participació activa dels ciutadans en els processos de presa de decisions que afecten el seu entorn. Busquem fomentar l'apoderament de la comunitat local en la planificació i el desenvolupament del seu propi territori.
Col·laborem estretament amb l'administració pública, aportant el nostre coneixement i experiència per a ajudar en la creació de polítiques i estratègies que promoguin la sostenibilitat i millorin la qualitat de vida dels habitants. Treballem en conjunt amb experts acadèmics i professionals d'altres disciplines, per a enriquir els nostres projectes amb diferents perspectives i garantir solucions integrals i efectives.

Fem xarxa:

eltinglado-xarxa4
eltinglado-xarxa1
eltinglado-xarxa2
eltinglado-xarxa3
eltinglado-xarxa6-xs
eltinglado-xarxa7-bs