Dissenyem espais per ser viscuts i rehabilitem abans de construir tenint cura de l’entorn al llarg del cicle de vida de l’edifici.

eltinglado-serveis

Acompanyem processos col·lectius com a facilitadores i/o tècniques, promovent la co-responsabilitat, la interseccionalitat i el treball en xarxa.

eltinglado-serveis2

Generem i divulguem coneixement des d’una perspectiva crítica, posant èmfasi en les situacions de desigualtat que ens envolten.

eltinglado-serveis3

Abordem l’espai urbà en les diferents escales, des de l’espai públic a la planificació territorial sota el prisma de la sostenibilitat integral i el dret a la ciutat.

eltinglado-serveis4