Estudis bàsics del Casc Antic a Tudela

 

Investigació i acció

Octubre, 2018 – Abril, 2019

Casco Antiguo, Tutera, Nafarroa

Ayuntamiento de Tudela

 


 

Estudi de diagnòstic tècnic i participatiu de la situació actual del Casc Antic de Tudela. Mitjançant una metodologia d’anàlisi multifactorial en la que s’incorporaven aspectes com la dinàmica poblacional, la cohesió social, els recursos productius i activitats, la infraestructura urbana, l’estat del parc d’habitatge, l’accessibilitat a serveis i dotacions públiques, la mobilitat urbana sostenible o la qualitat de l’espai públic. Es va poder concretar un retrat del barri històric de la localitat amb la fi de poder establir directrius d’intervenció urbana per al seu desenvolupament i manteniment com a teixit urbà d’important valor simbòlic.

L’anàlisi d’indicadors quantitatius es va complementar amb una sèrie d’eines qualitatives que van permetre incorporar la visió ciutadana del barri i la seva convivència. Per a això, es van realitzar enquestes a llars, entrevistes en profunditat a experts i fòrums de treball especialitzat amb agents clau com els comerciants, veïns residents o representants d’entitats, així com un taller i una marxa exploratòria en la que es van incorporar eines pròpies de l’urbanisme feminista per al diagnòstic del espai públic.

 

Col·laboradores

Iñigo Arregi

Humaro

Share: