Estudi sobre la vulnerabilitat urbana a Cintruénigo

 

Urbanisme i territori

octubre, 2019 – gener, 2020

Cintruénigo, Nafarroa

Fundación Santa Lucía Adsis

 


 

L’estudi sobre la vulnerabilitat i la convivència de les persones residents de la localitat de Cintruénigo a la Ribera de l’Ebre parteix de l’anàlisi mixt, amb metodologies qualitatives a partir d’entrevistes en profunditat i quantitatives a partir d’indicadors de vulnerabilitat (com per exemple la pobresa material, la renda o l’estat de la llar).

Dins del marc de les diverses dimensions de la vulnerabilitat (la vulnerabilitat sociodemogràfica, socioeconòmica i residencial) es van establir una sèrie de variables que han permès analitzar i comprendre a través de l’anàlisi espacial, la distribució demogràfica (estudiant els índexs de segregació i concentració per secció, entre d’altres), les rendes garantides i l’estat de l’habitatge com a categories simples. 

Finalment, amb l’objectiu de detectar les situacions de vulnerabilitat es van descriure condicions agregades de les variables descrites anteriorment a través d’una anàlisi multidimensional, permetent fer una aproximació i síntesi de quines són les finques més susceptibles potencialment de resultar vulnerables (segons el tipus constructiu, la qualitat material, el grau de conservació, l’any de construcció i l’aïllament tèrmic). També es van estudiar els perfils demogràfics que hi habiten descrivint situacions com finques amb llars amb rendes garantides, i amb un perfil de població vulnerable, situacions d’amuntagament potencial i vulnerabilitat residencial i finalment, els habitatges socials. Així es van trobar possibles vulnerabilitats creuades.  

L’objectiu de l’estudi era arribar a identificar situacions de potencial conflicte i vulnerabilitat social i que aquest sigui la base per a poder establir una agenda política per a la intervenció i millora del benestar de la població. 

Col·laboradores

Humaro

 

 

Share: