Colaboració al projecte de millora de la Xarxa Ciclable de Tudela

 

Urbanisme i territori

Juny, 2018

Tutera, Nafarroa

Recicleta Ribera, Ayuntamiento de Tudela

 


 

El passat any 2018, dins dels fons destinats als pressupostos participatius de l’Ajuntament de Tudela, es va dotar una partida de 60.000 € per a l’execució de la proposta de l’entitat Recicleta Ribera.

Per promoure una forma de desplaçament més sostenible, saludable i conciliadora es va desenvolupar un procés participatiu obert a la ciutadania que definia les estratègies i accions que han conclós en una millora de la xarxa ciclable de la ciutat i la pacificació del centre.

Vam participar incorporant la nostra visió com a tècnics, però també com a usuaris de transport públic i ciclistes, buscant la manera de conciliar les diferents modalitats de transport en un entorn en què prevalien els desplaçaments amb vehicle privat motoritzat.

En aquesta part del diagnòstic es va analitzar la cobertura d’accessibilitat a equipaments bàsics, espais naturals, eixos comercials o llocs identitaris des de la xarxa actual; la disponibilitat d’ancoratges davant aspectes demogràfics com la densitat de població; la sinistralitat i punts de conflicte entre modalitats o la connectivitat de la infraestructura existent.

Les recomanacions es van centrar en la millora de la connectivitat i la cobertura, la millora de la senyalització i la protecció davant el trànsit a motor o el disseny segons una estructura descentralitzada i en xarxa unint nodes d’interès.

Share: