Fem Escola-Fem Barri al 22@

 

Investigació i acció

Gener – Juny 2018

Districte 22@, Barcelona

BIT-Hàbitat

 


 

Estudi tècnic i participatiu, en col·laboració amb l’alumnat de l’Institut Quatre Cantons de Poblenou per a l’anàlisi de la situació actual del Districte del 22@ i el districte de Sant Martí. Un estudi mitjançant una metodologia mixta consistent en tallers amb l’alumnat i transectes junt amb tecnologies GIS per al càlcul i representació d’indicadors de desenvolupament urbà sostenible (entre els quals s’inclouen aspectes com la caracterització demogràfica, els usos del sòl i les activitats econòmiques, la infraestructura verda, la mobilitat urbana sostenible) creuats amb aspectes vivencials i subjectius que aproximen l’estudi a la vida quotidiana des de diferents perfils: adolescents, persones depenents o turistes, entre d’altres.

L’anàlisi va permetre entendre com funciona el territori i la seua complexitat centrant també l’atenció en la inclusivitat de l’espai públic i del teixit urbà per a tots els seus habitants. Incorporant en el diagnòstic de manera activa a uns dels seus protagonistes, els joves que estudien el barri, vam visibilitzar el contrast entre els diferents relats i l’anàlisi tècnic.

 

Col·laboradores

María Ramos
Mª Pía Fontana
Miguel Mayorga
Xavier Abadia

 

Share: