Pati de l’escola Serralavella

 

Participació i dinamització

Novembre, 2016 – Juny, 2017

Escola Serralavella, Ullastrell

C.E.I.P. Serralavella

 


 

El pati de l’escola Serralavella és un procés participatiu d’anàlisi, redisseny i transformació del pati de l’escola amb tota la comunitat educativa (mares, pares, professors/es, etc.) i la canalla com a protagonistes. D’aquesta manera es potencia la seva autonomia i es reforça la identitat col·lectiva.

Durant el procés, vam reflexionar sobre el paper del pati i la implicació de les persones en la transformació del seu entorn. Vam constatar que el pati és un important espai de socialització dels nens/es entre ells i amb el seu entorn. Així doncs, treballem el pati com a eix vertebrador de valors transversals (cooperació, diàleg, convivència, imaginació, creació…) i per aproximar-se a diferents temàtiques (natura, territori, esbarjo, esport, barri, sostenibilitat … ).

A la tardor es va dur a terme la presentació pública mitjançant un conte interactiu a mode de metàfora i transformant el pati en un escenari de nous jocs cobrint-lo de fulles.

Després, es va iniciar el període de diagnosi per compartir una visió conjunta de les problemàtiques i recollir idees per definir una estratègia d’intervenció viable i sostenible. Aquesta fase es va treballar amb activitats com ara itineraris de reconeixement, mapatges col·lectius o arbres de desitjos, entre d’altres.

Finalment, durant la festa cultural de final de curs, es va passar a l’acció a través d’una sèrie d’intervencions dissenyades pels propis nens i nenes a l’aula.

El projecte s’entén com un procés cíclic, ja que any rere any el grup motor (amb membres de direcció, professorat i AMPA) en farà una revisió perquè el pati sempre s’adapti a les necessitats del moment i continuï l’aprenentatge a través del joc.

 

Col·laboradores

Marta Morató

Fotografies

Arbe

Share: