Toni López Gay és investigador. En els últims anys ha proporcionat evidència quantitativa sobre els processos de substitució de la població en els barris gentrificats

Raquel es militante del Sindicat de Llogateres de Barcelona, arquitecta e investigadora autónoma en la ETSAB, específicamente en temas de vivienda y vulnerabilidad urbana. Desde la

Luís és consultor i investigador a ENT environment and management i Fundació ENT, una perspectiva ambiental que es fa notar en les seues reflexions!

Consol és sociòloga i treballa en l'àmbit de les polítiques urbanes i socials: habitatge, regeneració urbana, cohesió social, participació ciutadana. Des d'aquesta perspectiva contesta a

Gabi Barbeta, gran coneixedor sobre arquitectura saludable, ens comenta la seva visió de la situació actual i la importància d'incorporar la salut també quan pensem