Accesibilitat dels espais de joc de Barcelona

 

Urbanisme i territori

Octubre 2021 – Desembre 2021

Barcelona

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

 

Dins la fase de diagnòstic del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 s’ha realitzat una anàlisi dels serveis i dotacions públiques de l’ajuntament des del punt de vista de l’accessibilitat física, sensorial i cognitiva. Entre aquestes dotacions es troben les 890 àrees de joc de la ciutat per al diagnòstic de les quals es van tenir en compte tant les condicions per a que fossin accessibles de manera universal així com les recomanacions que s’incloïen també al Pla de joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030.

S‘han analitzat aspectes com la diversitat en l’oferta lúdica, la mesura i la superfície de les àrees de joc, la presència de jocs amb terra i aigua, la possibilitat del joc compartit i inclusiu així com les condicions d’infraestructures i serveis de l’entorn segons la seva habitabilitat.

Per això vam col·laborar en la creació d’una base de dades a partir d’un qüestionari d’acord amb 7 blocs: Comunicació, Transport, Itinerari Via Pública, Àrea Verda, Entorn Urbà, Àrea de Joc i Elements de Joc, que caracteritzava cadascun dels espais de joc de la ciutat. Després, aquesta informació es va afegir i georeferènciar per a la creació d’un sistema d’informació georreferenciada (SIG), a partir del qual es va poder analitzar estadística i espaialment de manera individuali per districtes, com a conjunt mitjançant un índex d’accessibilitat en forma de matriu.

 

Col·laboradors

PAS>

 

Share: