Acompanyament a Trinitat Uneix en les transformacions urbanes

 

Urbanisme i territori

Gener 2021 – 2022

Trinitat Nova i Trinitat Vella, Barcelona

Federació FAVB, Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona

 


Trinitat Nova i Trinitat Vella són dos barris del llevant de Barcelona que es troben fragmentats i condicionats per infraestructures de primer ordre. La desconnexió de la ciutat i la poca accessibilitat als espais socials com el riu Besòs i Collserola són una part de la realitat palpable al territori. L’existència de plans aprovats i endarrerits en el temps ha generat múltiples disfuncions i alhora, en el moment de reactivació, s’han convertit en un espai d’incidència.

A través de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona, acompanyem a l’associació Trinitat Uneix en el procés d’implicació ciutadana en les transformacions urbanes per tal d’esdevenir un agent i un espai de referència, i així poder portar a l’administració els reclams del barri. Trinitat Uneix és una associació de recent creació que busca unir les mancances i demandes de dos barris en un sol projecte i entendre el territori com una unitat a partir dels eixos del medi ambient, l’urbanisme sostenible i la interculturalitat.

En aquesta primera etapa, iniciada el gener de 2021, s’ha realitzat un pla d’acció introduïnt l’estat urbanístic del barri. Per a això, donat l’estat de gestació de l’associació, s’ha treballat en paral·lel a partir d’una sèrie de reunions i sessions de treball amb càpsules formatives i de debat sobre diferents temàtiques (planejament, habitatge, dotacions, espais verds i mobilitat i infraestructures) que permetés dotar d’eines i consolidar l’associació i la recerca de l’estat del planejament vigent als dos barris, per tal d’arribar a un diagnòstic urbanístic.

L’última de les sessions ha consistit en un repàs per algunes de les mobilitzacions veïnals de referència que han permès exemplificar i encaminar el pla d’acció que es construirà a la següent etapa d’acompanyament per tal d’impulsar els projectes que l’associació vol portar a terme.

Col·laboradores

Trinitat Uneix

Share: