Estudi sobre desenvolupament del model d’habitatge col·laboratiu a Navarra

 

Investigació i acció

octubre, 2020 – desembre, 2020

Nafarroa

Dirección General de Vivienda del Gob. Foral

 


 

L’estudi diagnòstic del desenvolupament del model d’habitatge col·laboratiu a Navarra tenia l’objectiu d’analitzar l’estat de l’art actual així com el grau de desenvolupament dels models d’habitatge col·laboratiu al territori foral.

Per això es va realitzar en primer lloc una síntesi de la trajectoria recent de l’accés a l’habitatge a l’àmbit d’estudi, es va conceptualitzar el model i es va analitzar experiències internacionals, com també es va mapejar i descriure les existents a l’Estat Espanyol i a Navarra. A més a més, es va complementar amb la realització d’una jornada oberta de difusió del model en la qual es va mostrar alguns dels processos de les experiències en actiu de l’Estat Espanyol i es va debatre i reconèixer les facilitats i dificultats que tenen aquest tipus d’iniciatives a Navarra, convidant als col·lectius en actiu a participar. També es va realitzar una jornada tècnica dirigida a persones tècniques de l’administració de sensibilització i formació. El model d’habitatge col·laboratiu destaca per satisfer la necessitat bàsica d’habitatge a partir d’un projecte social.

Gràcies a l’anàlisi realitzat i a les aportacions dels tallers es va poder determinar una valoració de l’estat actual i finalment proposar un pla d’acció per al desenvolupament i consolidació del model.

 

Col·laboradores

De Urban Abogados SL

 

 

Share: