Adequació de l’entorn de la Ribera de l’Ebre de Navarra per l’observació d’aus

 

Urbanisme i territori

Octubre − Desembre 2018

La Ribera de l’Ebre, Navarra

Consorcio EDER

 


 

El projecte consisteix en la redacció d’una memòria tècnica valorada per a l’acondicionament de cinc paratges naturals per a l’observació d’aus, amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni natural de fauna ornitològica del lloc.

Els cinc entorns es troben ubicats a la Ribera de l’Ebre de Navarra, una comarca natural històrica enclavada a la Vall de l’Ebre, amb una topografia plana i una flora i fauna vinculades a la conca mediterrània. Els cinc entorns treballats són: el Paratge de los Forcos a Azagra, el Soto de las Cuevas a Marcilla, la Balsa de Pulguer a Tudela, el Soto de los Tetones a Tudela i els Sotos de Buñuel.

Els emplaçaments d’Azagra i Marcilla tenen previst l’ús de turisme ornitològic, una activitat més especialitzada i de menor afluència. En canvi, les ubicacions de Pulguer, Soto de los Tetones i Buñuel tenen, a més, una finalitat didàctica que preveu l’arribada de més quantitat de persones i implica més requeriments a nivell d’accessibilitat i senyalització.

Per aquest motiu, cada emplaçament s’estudia individualment, dins d’un marc global, per poder adaptar les solucions constructives, materials i econòmiques a les seves necessitats. Sempre s’apliquen criteris de sostenibilitat, accessibilitat, seguretat i baix impacte ambiental, com ara l’ús de recursos i materials locals, com la fusta o la vegetació autòctona.

Algunes de les accions i infraestructura proposades són l’adequació i delimitació dels camins, l’acondicionament d’espais d’arribada i aparcament, la senyalització dels recorreguts, la instal·lació de passarel·les, casetes i torres d’observació o la incorporació de vegetació autòctona.

 

Col·laboradores

Rosa Sola

Share: