Edcamp Espais Educatius

 

Participació i dinamització comunitària

Desembre, 2018

Escola Xirinacs, Barcelona

Fundació Jaume Bofill, Escola Xirinacs, Presó Model

 


 

En el marc del projecte Edcamp, impulsat per la Fundació Jaume Bofill, vàrem organitzar un edcamp per reflexionar, compartir i aprendre sobre espais educatius. Un edcamp és una jornada oberta per compartir aprenentatges. El títol d’aquest fou, Edcamp Espais Educatius.

Ens vàrem trobar un dissabte entre la presó La Model i l’escola Xirinacs. La jornada, que va durar fins a mitja tarda i va acollir assistents que venien de diferents àmbits i interessos (mestres, educadores, famílies, tècniques, arquitectes, facilitadores…), ens va permetre abordar tot d’inquietuds enmarcades sota aquest gran tema. Aquestes es poden veure recollides al mapa de sessions (consultar aquí)

La temàtica es va abordar des de diverses mirades degut a la presencia de múltiples disciplines professionals. En resum, vam poder parlar de que l’espai és el suport físic de les nostres activitats i relacions, en aquest sentit pot condicionar la nostra forma de viure’l i experimentar-lo segons la seva configuració, materialitat, gestió… Al mateix temps, però, l’espai és produït per algú, amb uns interessos, mitjans i bagatge cultural particular, i és per tant reflexe de la societat que el produeix. Així moltes de les qüestions plantejades van sorgir de com l’espai afecta l’educació i l’aprenentatge, mentre que altres van respondre a com podem nosaltres transformar l’espai o intervenir per a fer-lo més adient a les necessitats que hi detectem, a les opcions d’intervenir en l’espai sense transformar-lo directament, sinó a través d’eines de dinamització i gestió, o finalment, a la necessitat d’un canvi estructural, de valors i de la concepció mateixa de l’educació.

Fotografies

Arbe

Share: