Estudi d’impacte de gènere del POUM d’Artés

Urbanisme i territori

Febrer – juliol 2023

Artés, Catalunya

Ajuntament d’Artés

 


L’Estudi d’Impacte de Gènere del POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal) d’Artés té com a fi esdevenir a una eina estratègica que ajudi a la presa de decisions relacionades amb el model d’ordenació del sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable que pugui preveure el POUM.

S’incorpora dins del procés de redacció del POUM amb l’objectiu de definir els efectes que, sobre la igualtat entre dones i homes, però també quant a altres possibles vectors de desigualtat, poden tenir el desenvolupament i aplicació del Pla. Es va elaborar buscant afavorir i promoure la igualtat entre les persones, definint mecanismes per tal de superar els obstacles que s’oposen al seu desenvolupament.

Per a això vam treballar a partir de quatre vectors:

  • Sensibilitzar i formar a les persones implicades durant el procés de redacció, sobre la importància d’incorporar el principi d’igualtat entre gèneres, així com l’impacte desigual que poden tenir les eines urbanístiques en la població.
  • Avaluar el procés de redacció del mateix POUM corroborant si es va tenir en compte els principis d’un enfocament de gènere amb una perspectiva ecològica i interseccional.
  • Analitzar el model de ciutat desenvolupat fins al moment, donant especial èmfasi a les necessitats d’una població diversa quant a les identitats de gènere, edat, origen, mobilitats i d’altes formes d’expressió i subjectivitats.
  • Proposar una sèrie de recomanacions, en forma d’estratègies i criteris orientats al canvi i millora del municipi mitjançant l’instrument del POUM, per tal de millorar la qualitat de vida de totes les persones, residents i visitants, a Artés.

Així, vam partir del marc del Dret a la Ciutat, la perspectiva de gènere interseccional i l’urbanisme ecològic, per tractar aspectes clau com el model d’ordenació i el parc d’habitatge construït, la mobilitat, l’accessibilitat a l’espai públic i els parcs i jardins urbans, el medi natural i els espais oberts així com el patrimoni i els béns d’interès.

Share: