Estudis bàsics de població i habitatge en Corella

Investigació – acció

Juliol – desembre 2022

Corella, Nafarroa

Ayuntamiento de Corella

 


En aquest projecte de recerca analitzem com es distribueix la població empadronada en la localitat de *Corella en relació a la seva possible vulnerabilitat socioeconòmica i caracteritzem l’estat del parc residencial. Tractem d’identificar així quin tipus de persones es troben en una situació més vulnerable materialment, segons la capacitat econòmica de les llars i, en paral·lel què defineix aquelles finques on estan els habitatges pitjor conservats.

Aquest tipus d’anàlisi geogràfica, en el qual també identifiquem la concentració d’habitatges deshabitats, ens va permetre definir zones del municipi on més vulnerables on es poden estar produint processos de segregació i on les persones poden trobar-se en una situació més precària i faltes d’unes condicions d’habitabilitat mínimes.

Així, d’un costat, identifiquem com es defineixen les llars més vulnerables, per a definir unes millors eines de seguretat social que possibilitin el desenvolupament d’aquells més desfavorits i, de l’altre costat, l’anàlisi espacial, permet definir millors estratègies d’intervenció sobre el parc construït per a evitar la desigualtat social, la segregació i problemes de salubritat en matèria d’habitatge.

Colaboradores

Humaro

Share: