Impacte de la COVID-19 a l’activitat econòmica de Barcelona

Investigació i acció

Juny 2021 Febrer 2022

Barri Gòtic, Raval, Prosperitat, Sants y Hostafrancs de Barcelona

Finançat per l’ajuntament de Barcelona

 

Es tracta d’un estudi en profunditat, continuant la línia de recerca-acció iniciada al 2020, que té com a objectiu identificar l’impacte que va tenir lloc a la primera etapa de la irrupció de la pandèmia de COVID-19 en diferents eixos de centralitat de diversos barris de Barcelona. Es van identificar els canvis patits en les activitats en planta baixa, com són els comerços, equipaments públics de barri, serveis professionals, etc. així com els canvis en els usos i l’apropiació de l’espai públic per part de les veïnes i veïns, a partir de l’elaboració de censos estadístics i anàlisis espacials mitjançant SIG.

Traçant la continuïtat temporal de les activitats respecte a anys anteriors es van poder identificar canvis substancials en el nombre d’activitats obertes, fenòmens com la pèrdua de diversitat comercial, els canvis simbòlics a la identitat dels carrers, el predomini de nous sectors econòmics emergents o la velocitat de rotació d’algunes activitats. També es va poder constatar la fragilitat dels teixits turistificats, que van perdre un gran volum d’activitats.

Això ho vam complementar amb mapatges i entrevistes a veïnes i veïns i representants d’entitats de barri i comerciants, els relats dels quals vam incorporar al nostre diagnòstic.

D’aquesta manera vam poder identificar l’impacte que havia tingut la pandèmia al teixit social del barri, l’accessibilitat a serveis i productes bàsics dels veïns, la transformació econòmica i, en definitiva, la capacitat adaptativa i la resiliència de les activitats existents.

Fotografies

Nicolás Soto Castro

Share: