Transformació de la plaça de Can Baró

Urbanisme i territori

Setembre de 2021 – Març 2022

Barri de Can Baró, Barcelona

Ajuntament de Barcelona – FOMENT CIUTAT SAC.

 

Dins del marc del Pla de Barris del Carmel i Can Baró de l’Ajuntament de Barcelona, hi ha un objectiu orientat a millorar l’habitabilitat del barri, dotant-lo d’un tarannà més amable, proper i que faciliti el desenvolupament de l’activitat quotidiana dels veïns i veïnes. Aquest es concreta amb diverses accions de transformació d’espais públics, entre d’altres la Pacificació dels entorns de l’Escola Artur Martorell i de la plaça Can Baró.

De manera prèvia a la redacció dels corresponents projectes constructius, i com a punt de partida per a definir el caràcter d’aquesta intervenció, es va dur a terme un treball de diagnosi arquitectònica i social dels entorns de la Plaça Can Baró de caràcter tècnic, que vam acompanyar d’un procés participatiu en el que es van implicar la Comunitat Educativa de l’escola, diverses associacions del barri i veïnes a títol persona.

L’elaboració d’aquesta diagnosi havia de permetre assolir els següents objectius:

    • Elaborar una diagnosi sobre la situació actual dels entorns de la Plaça Can Baró tant en l’àmbit dels seus usos (mirada social i comunitària) com del seu estat físic (estat de conservació, situació actual a escala arquitectònica…)
    • Identificar un possible àmbit (o àmbits) d’intervenció.
    • Determinar sobre quins elements (accessibilitat, pavimentació, enllumenat, elements de joc,mobiliari urbà, arbrà…) de l’espai cal incidir en el procés de remodelació.
    • Detectar quins usos s’hi poden incorporar de nou o bé sobre quins dels que s’hi efectuen cal intervenir per potenciar noves dinàmiques comunitàries.

Per això ens vam fer ús d’una sèrie d’indicadors de desenvolupament urbà segons els principis de l’urbanisme ecològic i la perspectiva de gènere, utilitzant tant eines quantitatives, com els Sistemes d’Informació Georeferenciada (GIS), com l’experiència i el coneixement situat de les veïnes i veïns del barri mitjançant tallers de mapatge col·lectiu, debats o marxes exploratòries.

Buscàvem posar el focus en l’oportunitat de convertir la plaça en un espai segur, accessible per a tothom però també transformar-la en un espai de centralitat del barri, intensificant-ne l’ús, incrementant la presència del verd i fent-lo més amable i flexible per afavorir les apropiacions informals i la trobada de les veïnes.

El procés va culminar en la proposta d’un pla d’accions i criteris per a la futura transformació de la plaça i millora de la qualitat de vida del barri.

Fotografia

Arbe

Share: