Transformació de les plantes baixes de Barcelona

 

Investigació i acció

juny, 2020 – març,2021

Barcelona

Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Ecologia Urbana

 


Transformació del paisatge urbà i les activitats socioeconòmiques en plantes baixes d’espais identitaris de Barcelona es tracta d’un projecte d’investigació-acció que té com a finalitat analitzar els processos de transformació de les plantes baixes dels edificis, situats en diferents espais identitaris de la ciutat de Barcelona , en un interval de temps des de 2008 fins a 2019. D’aquesta manera vam identificar possibles processos de transformació que amenacen el Dret a la Ciutat de les veïnes degut a fenòmens com la gentrificació productiva, la tematització de l’espai públic o el desplaçament simbòlic. Els espais escollits van ser el Carrer Sant Pere Més Baix i Rec Comtal i la Superilla de Sant Antoni (Eix Borrell des de Tamarit fins a Paral·lel incloent el carrer Parlament).

Mitjançant la definició i posterior aplicació d’una sèrie d’indicadors socioeconòmics vam estudiar aspectes com l’activitat o innactivitat, la presència o no de comerç quotidià, de franquícies de multinacionals, el seu grau d’especialització, de concentració dels tipus d’activitats o la volatilitat dels negocis.

D’altra banda, vam contrastar l’anàlisi quantitatiu mitjaçant una serie d’activitats de carácter participatiu, mapatges de la vida quotidiana i entrevistes deambulatories, en espais comunitaris de les zones d’exploració dirigides a veïnes i comerciants dels casos d’estudi, que ens van servir per comprendre així les relacions simbòliques, els usos que es fan de l’espai i el grau d’accés a les necessitats bàsiques i el comerç de proximitat.

 

Col·laboradores

Casal de Barri Pou de la Figuera, Calabria 66, AAVV Sant Antoni, Veí a Veí, Caixa d’Eines i de Feines de Sant Pere, Sant Antoni Comerç

Fotografia

Arbe

Share: