Accessibilitat a la Zona Franca de Barcelona

Urbanisme i territori

Octubre – Desembre de 2021

Zona Franca de Barcelona

Consorci de la Zona Franca i COCEMFE

 

El Polígon de la Zona Franca és un àmbit perifèric de la ciutat de Barcelona on es desenvolupen fonamentalment activitats industrials i logístiques. A causa de la seva situació geogràfica, fins a l’arribada recent de les línies L9 i L10 de metro només era accessible amb vehicle privat o amb algunes línies d’autobús. A aquesta ampliació del servei de transport públic se li van sumar una sèrie d’actuacions de reurbanització de l’espai públic.

L’objectiu del projecte va ser crear una base de dades georeferenciada (SIG) que caracteritzés com afectaven a l’accessibilitat els elements d’infraestructura i urbanització de l’espai públic, així com identificar els elements referents al transport públic i d’aparcament per diagnosticar així, amb informació actualitzada, el grau d’accessibilitat i caminabilitat de l’entorn.

Per fer-ho, es va aplicar l’eina de gestió de l’Accessibilitat M.A.P.A. (Mètode d’Anàlisi Paramètric de l’Accessibilitat) desenvolupat per PAS>, es va realitzar una presa de dades sincronitzada amb l’aplicació per dispositius mòbils Input i posteriorment es va traslladar tota la informació i es va afegir conformant el GIS i traçant la cartografia necessària fent servir QGIS.

D’aquesta manera, es va poder fer una diagnosi de tots els elements existents localitzats espaialment amb molta cura i es van poder detectar possibles obstacles i problemàtiques específiques.

Col·laboradors

PAS>

Share: