Estudi de l’impacte social del Projecte Villa Javier

Investigació – Acció

Març – Novembre 2021

Tudela, Nafarroa

Fundación Tudela Comparte i Consorcio EDER

 

Estudi d’Impacte Social de les activitats de l’entitat, realitzat en col·laboració amb altres membres de la comunitat coworker La Casa del Reloj de Tudela per a la Fundación Tudela Comparte.

El estudi, va tenir com a objecte principal analitzar i avaluar l’impacte real que tenen projectes socials d’aquestes característiques a la societat i als territoris.

Mitjançant un procés col·laboratiu entre els diferents sabers dels membres de l’equip s’han pogut conjugar eines de treball quantitatives (anàlisi d’informació, càlcul d’indicadors, etc.), i qualitatives (realització de sessions grupals de treball, entrevistes i enquestes de valoració), cosa que ens va permetre obtenir informació, analitzar dades i valorar els impactes produïts pel projecte, tant de forma directa com indirecta, sobre les persones, la societat i el territori.

El projecte de Villa Javier sorgeix de les inquietuds socials d’un grup de persones de la Ribera Navarra interessades a contribuir a la millora de la situació de la població més vulnerable, incidint en aspectes bàsics vinculats al benestar i la qualitat de vida de les persones i treballant a favor de la inclusió i la igualtat social al territori.

Amb el treball d’una xarxa de més de 4.500 sòcies, voluntàries i col·laboració de nombroses empreses de la zona Villa Javier ofereix un servei d’acollida i acompanyament a persones en risc d’exclusió, seguretat alimentària al menjador solidari, un servei d’abastament “el Capacico” i un espai de formació “el Semillero” per a l’impuls i desenvolupament de les persones.

https://villajavier.org

L’estudi realitzat analitza les tasques i evolució del projecte de Villa Javier des del seu inici amb l’atenció a població usuària l’any 2017 fins a l’any 2020, amb les limitacions que la crisi del COVID-19 ha suposat al desenvolupament normalitzat de la seva activitat, sense que encara a moment actual s’hagi recuperat totalment el sistema de treball habitual.

Col·laboradores

Humaro – Javier Espinosa Ochoa
Olinka – Maite Láinez Romano
Pilar Sánchez Bazán
RDR Comunicación – Ruth de Rioja Marcos
Tecnologías sociosanitarias – Salva Rivera

Share: