Xarxa Sociològica de la XES

Investigació – acció

Juliol – desembre 2022

Barcelona, Catalunya

Projecte propi en col·laboració amb la Comissió del Balanç Social de la XES i amb el finançament parcial de l’Ajuntament de Barcelona (Convocatòria General de Subvencions de Ciutat i Districte 2022).

 

El projecte “Xarxa Sociològica de la XES” consisteix en un estudi sobre les relacions d’intercooperació que es porten a terme entre diferents projectes del sector de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona i Catalunya.

A partir d’una metodologia d’investigació-acció s’analitzen les relacions establertes entre les diferents empreses i entitats de l’ESS i la caracterització d’aquestes relacions fent servir les dades que es recullen a l’iniciativa del Balanç Social.

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions. El seu objectiu principal és poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes de la gestió de l’activitat en la societat, de manera que permet tenir dades dels estàndards ètics de l’organització. Les organitzacions poden utilitzar els resultats per millorar internament i alhora, aquesta informació ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i del Mercat Social. S’avaluen la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

Mitjançant la definició i posterior aplicació d’una sèrie d’indicadors, es van estudiar aspectes com el grau d’obertura de les relacions entre les diferents entitats que realitzen el Balanç Social o el volum d’ingressos que generen els projectes que es col·labora entre diferents entitats del sector.

Aquesta aproximació de les relacions entre les diferents entitats, associacions i cooperatives, va descriure les seves condicions laborals, detectant les seves oportunitats i enfortir el sector de l’economia social i solidària. Això també ens ha permès aprofundir i relacionar les tendències amb processos d’intercooperació, de consolidació i debilitat del sector.

Per dur a terme la diagnosi es va crear una xarxa socioecològica mitjançant el programari Gephi. Gephi és un programari codi obert d’anàlisi de xarxes i visualització escrit en Java a la plataforma NetBeans. Té l’objectiu d’ajudar els analistes de dades a formular hipòtesis, descobrir patrons intuïtivament, aïllar les singularitats o falles de l’estructura durant l’abastiment de dades. En aquest cas, ens va permetre localitzar els diferents components principals a partir d’unes variables, i identificar patrons.

 

Share: