Rehabitant barris

 

Arquitectura i serveis tècnics

2018

Tudela, Navarra

Finalistes al concurs REhabitando barrios, REhabitando ciudades

 


 

El disseny del TAV a la Ribera de l’Ebre de Navarra suposaria a Tudela (inclosa dins l’Estratègia EDUSI) un servei d’uns 200.000 usuaris potencials, amb les previsions de creixement actuals que converteixen fonamental atendre a la futura accessibilitat de la seua estació. La proposta d’alliberar les vies de tren, també alliberaria espai urbà i serviria per a repensar la ciutat des de la consolidació i cohesió d’allò existent sense consumir noves superfícies de sòl. Per a aquesta consolidació, la proposta assenyala un conjunt de recursos per a la flexibilitat i composició de tipologies de vivenda i definició de tancaments i parts opaques.

Per a avaluar les millores de la proposta proposem una sèrie d’indicadors d’avaluació i evolució en relació amb: densitat residencial, envelliment residencial, redistribució de trànsit i accessibilitat, renaturalització d’espais i millora de biodiversitat, permeabilitat entre barris i usos, serveis i dotacions.

 

Col·laboradores

Marta Cumplido

Maialen Urbina

 

Share: