Estudi de convivència i relacions comunitàries a Fitero

 

Urbanisme i territori

setembre, 2020 – desembre, 2020

Fitero, Nafarroa

Ayuntamiento de Fitero

 


L’estudi de Fitero tenia l’objectiu de realitzar una anàlisi sobre la vulnerabilitat socioresidencial a la localitat. L’aportació que es va realitzar a l’estudi va ser l’anàlisi demogràfica així com l’anàlisi del perfil de les rendes i ajudes econòmiques.

Es va realitzar una anàlisi demogràfica a partir de les dades del padró, de les llars perceptes de rendes garantitzades, una caracterització de la població (l’índex d’envelliment, l’índex de sobreenvelliment i l’índex de segregació espaial per nacionalitat). Posteriorment es va portar a terme també una anàlisi de les llars perceptes de rentes garantitzades. Tot això es va treballar amb software Quantium GIS (QGIS) el que va permetre vincular grans quantitats de dades a una referència espaial existent i així detectar els focus de vulnerabilitat.

 

Col·laboradores

Humaro

Share: