Laboratori ciutadà “Nuevos Tiempos”

Participació i dinamització

juny, 2020

Ribera del Ebro, Nafarroa

Consorcio EDER

 


El Laboratorio Ciudadano Nuevos Tiempos és un projecte gestat dins de la Comunidad Colaborativa de la Casa del Rellotge durant el període de confinament de la pandèmia causada per la COVID-19 per tal de reflexionar sobre la situació de manera col·lectiva i dissenyar propostes experimentals que responguin a les necessitats que s’havien vist transformades.

El procés participatiu va consistir en la definició d’una sèrie de temàtiques d’interès, com a reptes socials sorgits en l’escenari de confinament, que la comunitat col·laborativa va proposar a la ciutadania. A partir d’aquestes es van recollir tot tipus de propostes i, després de la seva priorització i selecció, es van posar en discussió per a la seva prototipatge col·lectiu.

El projecte va crear, per tant, un espai de trobada, deliberació i disseny col·lectiu per identificar necessitats i temptejar respostes col·lectives, el desenvolupament va seguir el seu curs de manera autònoma. Fruit d’la trobada, entre d’altres, va sorgir el projecte audiovisual “Camins”, impulsat per Tania González i Edurne Lleó, que buscava visibilitzar el paper pioner de les primeres dones emprenedores de Navarra en el SXX.

Consultar video: Mujeres en la Ribera: sobre el pasado y el futuro

 

Col·laboradores

Comunidad colaborativa de la Casa del Reloj, Javier Espinosa Ochoa, Pilar Sánchez Bazán, Maite Láinez Romano, Ruth de Rioja Marcos i Eva Gurria Marco

Il·lustració

Antonio Reboredo Raposo

Share: