Les Maneres d’Habitar de l’Habitatge Cooperatiu

Investigació – acció

2021-2023

El projecte ha estat subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona i finançat també amb fons propis i mitjançant una campanya de GOTEO.

 


Les Maneres d’Habitar de l’Habitatge Cooperatiu es un projecte de Recerca-Acció que va començar en 2021 con l’objectiu de donar a conèixer el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de l’Estat espanyol, mitjançant l’edició d’un documental i d’un llibre-catàleg, en els quals hem recollit el testimonio directe, formato audiovisual i escrit, d’algunes de les comunitats que habiten diferents iniciatives cooperatives ja en funcionament.

Con aquest projecte buscàvem reflectir la diversitat existent de maneres de conviure d’aquests projectes, així com la capacitat transformadora que tenen en matèria de cohesió social, arrelament territorial, flexibilitat, sostenibilitat ambiental o perspectiva de gènere.

De aquesta forma, buscàvem ampliar el treball fet per altres companyes mitjançant publicacions i guies i aconseguir despertar l’interès de la ciutadania el modelo.

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, tant per a les experiències internacionals com aquelles que es desenvolupen en l’Estat espanyol, tenen la particularitat que les persones sòcies de les cooperatives manquen del dret a venta i/o de benefici de manera directa sobre la propietat del sòl i de l’immoble. En canvi, és la cooperativa, la que manté els drets de propietat i benefici, sent l’entitat aquella que pot exercir-los Aquest pilar es respon a un dels principis fonamentals del model: concebre l’habitatge com un bé de primera necessitat, un dret, i la qual cosa es vol desmercantilitzar i evitar fer un ús especulatiu.

Es plantegen així noves qüestions sobre la propietat, la promoció o als mecanismes de finançament i participació. Mitjançant les normes que estableixen els seus estatuts, les persones sòcies de les cooperatives poden mantenir la seva agència i el seu poder sobre la gestió i la fi de la mateixa assegurant que la presa de decisions es col·lectiva.

Durant el projecte de recerca, vam fer un treball obert en el qual volíem implicar a les comunitats dels habitatges cooperatius des d’un inici. Així, ho vam plantejar des de les primeres trobades en els quals vam definir quins eren els continguts que volíem abordar. Vam fer tallers de treball col·lectius en els quals van participar companyes de cooperatives com Ametxe, Can70, Torrent Viu, Etxekonak Bat, Entrepatios las Carolinas o Abaraska però també tècniques i entitats que som pròximes al sector de l’habitatge cooperatiu i els seus col·lectius durant el procés de desenvolupament com Perviure o Voltes Cooperativa d’Arquitectura i entitats de segon ordre de la xarxa com el Grup d’habitatge de la REAS o l’Associació Jubilares.

A més de la implicació de les entitats en la definició dels continguts també s’han implicat sent retratades en el resultat final. Així entre el catàleg i el documental hem pogut recollir ho testimonio directe de nombroses iniciatives com Princesa49, La Borda, Clau Mestra, Can70, Entrepatios las Carolines, Cirerers, Ruderal, Ametxe, PAX Astronautes, La Chalmeta, Axuntase, La Raval, Cohousing Bustarviejo, El Ciempiés, La Morada, La Balma, Trabensol i Cala Fou. Conscients que encara hi ha moltes més, i en un número creixent, hem tractat de prioritzar aquelles con una trajectòria reconeguda i bé ja estan habitades o bé estan en construcció amb la fi de mostrar exemples d’èxit que puguin servir de referència.

A més, el projecte ha estat possible con la implicació de moltes altres companyes que van participar en la campanya de finançament col·lectiu mitjançant Goteo que vam realitzar en 2022 (que es van sumar a les subvencions que s’havien rebut por parteix de l’Ajuntament de Barcelona i l’aportació a fons perdut que vam fer des del Tinglado) i, també a la difusió i suport que hem rebut des del sector de l’economia social i solidària, com la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la XES i la xarxa REAS.

Tots els continguts del projecte els compartim amb llicència oberta i de manera gratuïta perquè qualsevol pugui fer ús dels mateixos sense fins comercials. A més, tenim disponibles edicions físiques del llibre: Construir la Utopia, si estàs interessada a adquirir-ho posa’t en contacte amb nosaltres via e-mail.

A més de les entitats anteriors, en l’equip de producció del projecte han participat:

Redacció de continguts:
Antonio Reboredo Raposo i Mikel Pau Casado Buesa.
També han format part del projecte Cristina Magallón Hernández i Usue Belandia Erauzkin.

Disseny gràfic i maquetació: Laura Cochón.
Il·lustracions: Antonio Reboredo Raposo.
Redibuixats: Raquel Souto, Nicolás Soto i Mikel Pau Casado Buesa.

Equip de producció audiovisual: Iñigo Aramburu Baztan, Marta Pérez Pinilla, Paloma de la Vega i Marlenne García.

Fotografies: Cedides pels seus diferents autors i autores.

Share: