Laboratori d’impuls a la cooperació per a la innovació

Participació i dinamització

Desembre 2021

Navarra

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

El Laboratorio de Cooperación para la Innovación va formar part de les “actividades de sensibilización y promoción de la diversificación, cooperación e innovación en el medio rural de Navarra en el marco de las futuras estrategias de desarrollo rural comunitario” per encàrrec del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Es va generar per crear un espai de trobada i reflexió per a entitats relacionades amb la producció primària, la transformació agroalimentària i la investigació, innovació i coneixement de Navarra amb l’objectiu de:

  • Visibilitzar i posar en valor els projectes executats i en execució en el marc de la Mesura 16.02 (Suport per als projectes i per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies) del Programa de Desenvolupament Rural de Navarra 2014-2020.
  • Generar noves idees per elaborar nous projectes que puguin concórrer a la imminent Convocatòria d’Ajuts per impulsar la Mesura 16.02 del P.D.R. (2014-2020) o de les que es plantejaran en un futur proper.
  • Posar en relació els diferents agents del sector perquè es coneguin i cooperin en el disseny i la creació de nous projectes.

Un Laboratori d’Innovació és un espai de participació i disseny col·lectiu enfocat a l’aprenentatge obert, la generació de sinergies entre agents i la creació d’un clima de reflexió i entesa per orientar, acompanyar i facilitar la maduració del procés de generació de projectes . Aquest tipus de processos permet posar en contacte agents experts per treballar en la solució de problemàtiques reals als processos de desenvolupament de projectes i creació de productes.

El laboratori es va desenvolupar en tres fases diferents:

 1. PROPOSAR. Primer, les entitats interessades a participar proposen un projecte que vulguin presentar i prototipar o millorar al laboratori a partir d’un formulari on es recullen les seves dades i les característiques del projecte en què treballen.
 2. VALOREM. Segon, es preseleccionen aquelles propostes de més interès, innovadores o exemplars.
 3. PROTOTIPEM! Es van realitzar dues sessions de treball, els dies 5 de novembre, en format en línia, i 12 de novembre, en format presencial, en les quals es van desenvolupar dues accions:
  1. Taller de presentació i discussió online de les propostes seleccionades per part dels seus autors juntament amb la resta de participants al Laboratori per identificar vies de millora i desenvolupament.
  2. Fòrum d’exposició al voltant dels projectes, un cop desenvolupades les propostes anteriors, els autors van exposar a la resta de participants les conclusions obtingudes i es va debatre sobre les possibles línies de continuïtat en una sessió presencial a celebrar a Baluard.
Share: