Pal d’accessibilitat universal de Santa Coloma de Gramenet

Urbanisme i territori

2022-2023

Santa Coloma de Gramenet, Catalunya

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

 


El Pla d’Accessibilitat Universal de Santa Coloma de Gramenet és una eina per a la promoció i millora de l’accessibilitat mitjançant l’inventariat i monitorat de l’estat de les infraestructures del municipi, l’aportació de coneixement i solucions tècniques, el compliment de la normativa i, finalment la pràctica del compromís establert entre el municipi i la ciutadania.

Es busca no sols fer la ciutat més inclusiva per als col·lectius de persones afectades per alguna mena de discapacitat o limitacions transitòries, siguin directes o indirectes, sinó que generi beneficis per al conjunt de la ciutadania redundant en la millor qualitat de vida.

La redacció del pla responia al compromís del municipi de Santa Coloma, pioner en la signatura de la Declaració de Barcelona, donant un suport manifest a COCEMFE Barcelona i com a continuïtat al treball ja fet en el Pla Municipal d’Accessibilitat de l’any 2007.

El pla es divideix en quatre àmbits: territori, edificació, transport i comunicació i accés als serveis:

  1. Es va analitzar l’estat de la via pública de tot el municipi prestant especial atenció als barris més antics proposant la millora de zones per a vianants però també la situació dels parcs de la ciutat atenent especialment les problemàtiques d’orografia. Així analitzem, el tipus d’urbanització, el pendent i ample dels carrers, l’existència de guals i l’estat dels passos de zebra i altres aspectes de mobiliari urbà.
  2. Tots els edificis públics de titularitat municipal per a conèixer la situació dels seus accessos i circulacions interiors (verticals i horitzontals), així com l’accés als seus serveis.
  3. L’estat actual del transport públic que opera a la ciutat: metre, autobús i taxi, incloent-hi també la situació dels aparcaments de titularitat municipal i la distribució de les places reservades per a PMR de la xarxa viària.
  4. Finalment, es va analitzar els recursos que utilitza l’ajuntament per a comunicar-se amb la ciutadania, revisant el disseny dels serveis especialment digitals, perquè la informació brindada sigui accessible i comprensible pel conjunt de la ciutadania.

Col·laboradors

PAS>

 

 

Share: