Urbanisme i territori

Volem posar la planificació del territori i la ciutat al servei de les necessitats de la població, des de la perspectiva del dret a la ciutat i la sostenibilitat. Promovem la rehabilitació i regeneració de teixits urbans, la re-apropiació d’espais públics com a espais de relació pel seu veïnat, l’aplicació de solucions basades en la natura, el foment d’una mobilitat activa i sostenible, i l’accés i manteniment als equipaments urbans i l’habitatge digne.

 

Apostem per la participació en totes les fases i esferes de la construcció de la ciutat per aconseguir la millora de l’habitabilitat urbana, la cohesió social i del bon funcionament del metabolisme de la ciutat.

Què oferim?

  • Redactem projectes de re-urbanització d’espai públic i en dirigim les obres.
  • Elaborem diagnosi i planificació estratègica territorial a través, entre d’altres, d’eines d’anàlisi, visualització de dades, sistemes de georeferenciació i de xarxes.
  • Assessorem i acompanyem entitats veïnals en els processos urbans.
  • Redactem plans d’ordenació.
  • Elaborem catàlegs patrimonials
  • Oferim tallers i formacions per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat i perspectiva de gènere en la planificació urbana i territorial, així com per a la implementació d’eines d’anàlisi i gestió.
Estudi d’impacte de gènere del POUM d’Artés
Diagnòstic del polígon de Mocholi
Transformació de la plaça de Can Baró
Accessibilitat dels espais de joc de Barcelona