Participació i dinamizació comunitària

Volem promoure la participació social, cultural i política tant des de l’auto-organització popular com des de les polítiques institucionals, generant espais per a l’anàlisi i la construcció col·lectives del nostre entorn.

Posem èmfasi en els criteris de cooperació, co-responsabilitat, treball en xarxa i interseccionalitat, i alhora avaluem els processos i activitats atenent a la gestió emocional i la cura de les relacions entre les persones.

Què oferim?
  • Dinamitzem activitats i tallers participatius enfocades a l’anàlisi, la reflexió, el disseny i a l’acció col·lectives.
  • Dissenyem i dinamitzem processos de transformació participativa d’espais a les diferents escales (domèstica, urbana i territorial).
  • Assessorem entitats per a la incorporació de metodologies participatives en els seus projectes.
(Re)Volta Montbau
Laboratori d’Innovació per a la diversificació rural
Laboratori d’impuls a la cooperació per a la innovació
(Re)Volta Carmel autoconstruït